Välkommen

Tack för att du vill hjälpa oss att förbättra Malmö stads webbplats.

Dina svar kommer ge oss underlag att göra det enklare att snabbt hitta information och tjänster på malmo.se.

Testet tar ca 5 minuter att utföra.